Sunday, February 17, 2019


Inflasi dalam ekonomi merujuk kepada, kenaikan secara umum bagi harga barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa maka nilai wang dan kuasa membeli akan semakin mengecil. Ini kerana, inflasi mengakibatkan kehilangan nilai wang.


Apakah jenis inflasi yang berbeza ; Inflasi secara umum dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu:

  • (a) Demand-pull inflation : Keadaan yang melibatkan konsep demand dan supply sesuatu barangan. Ini berlaku apabila permintaan sesuatu barangan melebihi penghasilannya dan menyebabkan harga barangan meningkat.
  • (b) Cost-push Inflation : keadaan dimana kos penghasilan sesuatu barang meningkat yang mana memaksa pengeluar meningkatkan harga barang mereka bagi mengekalkan margin keuntungan. 
  • (c) Monetary Inflation : Keadaan di mana bekalan dan penghasilan wang yang berlebihan dalam sesuatu ekonomi. Ini mangakibatkan nilainya semakin jatuh. Lead and manage the Projek Travel team at www.projektravel.com since 2014, he started blogging at www.mawardiyunus.com focusing on lifestyle issues and events coverage. His passion for leisure travel has turns the hobby into something worthy - writing on his experiences for your reading pleasure!

0 comments: