APA ITU INFLASI


Inflasi dalam ekonomi merujuk kepada, kenaikan secara umum bagi harga barangan dan perkhidmatan dalam satu tempoh masa maka nilai wang dan kuasa membeli akan semakin mengecil. Ini kerana, inflasi mengakibatkan kehilangan nilai wang.


Apakah jenis inflasi yang berbeza ; Inflasi secara umum dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu:

  • (a) Demand-pull inflation : Keadaan yang melibatkan konsep demand dan supply sesuatu barangan. Ini berlaku apabila permintaan sesuatu barangan melebihi penghasilannya dan menyebabkan harga barangan meningkat.
  • (b) Cost-push Inflation : keadaan dimana kos penghasilan sesuatu barang meningkat yang mana memaksa pengeluar meningkatkan harga barang mereka bagi mengekalkan margin keuntungan. 
  • (c) Monetary Inflation : Keadaan di mana bekalan dan penghasilan wang yang berlebihan dalam sesuatu ekonomi. Ini mangakibatkan nilainya semakin jatuh. Post a Comment

0 Comments