Haiwan dalam Peribahasa Melayu: Cerminan Kearifan Tempatan


PERIBAHASA MELAYU

Peribahasa Melayu mengandungi hikmah dan petikan kebijaksanaan yang disampaikan melalui pengalaman dan peristiwa sehari-hari, seringkali dengan menggunakan haiwan sebagai medium perbandingan. Mari kita kupas satu persatu peribahasa yang merangkumi kehidupan dan tingkah laku haiwan:


1. Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah juga.

- Makna: Walaupun seseorang itu pandai atau cerdik, dia tetap akan menghadapi cabaran atau kegagalan pada suatu ketika.
- Hikmah: Mengajar kehumblean dan kesiapan untuk menghadapi cabaran dalam hidup.

2. Bagai anjing dengan kucing.

- Makna: Hubungan yang tidak baik atau tidak serasi antara dua pihak.
- Hikmah: Menekankan pentingnya harmoni dan saling memahami dalam hubungan sosial.

3. Bagai tikus membaiki labu.

- Makna: Melakukan sesuatu tanpa membawa kepada perubahan yang baik atau bermakna.
- Hikmah: Memperingatkan tentang usaha yang sia-sia dan keperluan untuk membuat perubahan yang substansial.

4. Musang berbulu ayam.

- Makna: Seseorang yang berpura-pura atau menyamar untuk mencapai sesuatu.
- Hikmah: Menunjukkan bahaya sikap hipokrit dan kurang jujur.

5. Bagai rusa masuk kampung.

- Makna: Orang yang kurang atau tidak bersesuaian dalam sesuatu kumpulan atau tempat.
- Hikmah: Mengajarkan tentang kesesuaian dan kebijaksanaan dalam menghadapi situasi baru.

6. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya.

- Makna: Perkara yang kelihatan aman dan tenang mungkin mempunyai bahaya terselindung.
- Hikmah: Menegaskan keperluan untuk berhati-hati dan tidak mengambil mudah sesuatu yang nampaknya selamat.

7. Bagai kera mendapat bunga.

- Makna: Orang yang tidak menghargai atau tidak tahu menghargai sesuatu yang baik atau bernilai.
- Hikmah: Merangsang kesedaran akan keperluan menghargai dan menghormati kebaikan.

8. Bagai mendukung biawak hidup.

- Makna: Menghadapi sesuatu yang sukar atau membebankan.
- Hikmah: Mendorong ketabahan dan kekuatan dalam menanggung bebanan hidup.

Peribahasa-peribahasa ini bukan sekadar jalinan kata-kata, tetapi satu warisan kearifan tempatan yang dapat memberikan panduan dalam menangani cabaran hidup. Melalui cerminan haiwan, kita dapat meresapi nilai-nilai yang penting untuk kehidupan sehari-hari.

Post a Comment

0 Comments