Perbezaan Resume dengan CV Untuk Temuduga Kerja

Perbezaan Resume dengan CV Untuk Temuduga Kerja

Perbezaan Resume dengan CV Untuk Temuduga Kerja | Resume dan CV (Curriculum Vitae) adalah dua dokumen yang sering digunakan dalam proses pencarian kerja. Walaupun kedua-duanya bertujuan untuk memberikan maklumat tentang pengalaman dan kelayakan seseorang, terdapat perbezaan penting dalam format, struktur dan penggunaannya. 

Dalam artikel ini, saya akan menerangkan sepenuhnya perbezaan antara resume dan CV, dan memberikan panduan tentang cara menyusun kedua-duanya dengan berkesan.

Apakah Resume?

Resume ialah dokumen ringkas yang meringkaskan butiran tentang pengalaman kerja, pendidikan, kemahiran dan pencapaian seseorang. Biasanya, resume tidak lebih daripada satu atau dua muka surat, jadi ia harus padat dengan maklumat berkaitan yang menonjolkan kekuatan calon. Resume digunakan terutamanya dalam konteks permohonan pekerjaan di sektor swasta, khususnya.

Apakah CV (Curriculum Vitae)?


CV (Curriculum Vitae) adalah dokumen yang lebih komprehensif dan terperinci daripada resume. CV merangkumi semua butiran tentang pendidikan, kelayakan, pengalaman kerja, penerbitan, penyelidikan dan pencapaian seseorang. Lazimnya, CV digunakan dalam konteks permohonan akademik, penyelidikan atau pekerjaan.

Perbezaan antara Resume dan CV:

1. Panjang dan Skop:
 • Resume: Biasanya satu atau dua muka surat panjang, memfokuskan pada perkara penting dan relevan yang berkaitan dengan pekerjaan yang dipohon.
 • CV: Tiada had panjang yang ketat, ia boleh merangkumi secara terperinci pendidikan, pengalaman kerja, pendidikan, penyelidikan dan pencapaian.

2. Tujuan Penggunaan:
 • Resume: Digunakan dalam permohonan kerja di sektor swasta, menonjolkan pengalaman dan kemahiran yang berkaitan dengan pekerjaan yang dimaksudkan.
 • CV: Digunakan dalam konteks akademik, penyelidikan atau pekerjaan sektor awam, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kelayakan, pendidikan dan pencapaian.

3. Struktur dan Penekanan:
 • Resume: Biasanya disusun dalam bahagian, seperti ringkasan profil, pengalaman kerja, pendidikan dan kemahiran anda. Fokus pada perkara yang paling relevan dan menarik minat penemuduga.
 • CV: Distrukturkan dalam bahagian yang lebih terperinci, ia termasuk maklumat tentang pendidikan, penyelidikan, pengalaman kerja, penerbitan, anugerah dan banyak lagi. Memberi gambaran menyeluruh tentang kelayakan dan pencapaian calon.

4. Fleksibiliti:
 • Resume: Lebih fleksibiliti dalam melaraskan format dan penekanan mengikut pekerjaan yang dipohon.
 • CV: Kurang fleksibiliti kerana ia mempunyai struktur yang lebih tetap, dengan penekanan pada keseluruhan sejarah akademik dan profesional.

Menggunakan Resume dan CV dengan Berkesan:

Resume:
 • Fokus pada perkara penting yang berkaitan dengan pekerjaan yang dipohon.
 • Gunakan bahasa yang jelas, padat dan kuat.
 • Serlahkan kejayaan dan pencapaian yang menonjol.
 • Susun dalam format yang bersih dan mudah dibaca.
 • Sesuaikan resume anda mengikut keperluan syarikat dan pekerjaan yang anda mohon.
CV:
 • Menyediakan senarai pendidikan, pengalaman, penerbitan, penyelidikan dan pencapaian yang teratur dan terperinci.
 • Susun CV anda dalam susunan kronologi terbalik, bermula dengan pengalaman kerja terkini anda.
 • Sediakan ringkasan profil peribadi yang menggambarkan matlamat dan minat kerjaya calon.
 • Gunakan subbahagian dan bullet point untuk memudahkan pembaca mencari maklumat khusus.
 • Sertakan rujukan jika perlu.

Kesimpulannya, perbezaan antara resume dan CV terletak pada panjang, skop dan penggunaan kedua-duanya. Resume adalah lebih pendek, ringkas dan digunakan dalam permohonan kerja sektor swasta, manakala CV lebih terperinci dan digunakan dalam konteks akademik, penyelidikan atau pekerjaan sektor awam.


Dalam menyusun kedua-duanya, adalah penting untuk memberi perhatian kepada struktur, penekanan, dan format yang berkesan mengikut keperluan kerja dan khalayak sasaran. Dengan mencipta resume dan CV yang betul, calon boleh meningkatkan peluang mereka untuk mencapai matlamat kerjaya mereka.

Post a Comment

0 Comments